cialis pas cher

logo-top

Производство

Производствената база на фирма Ерика , произвежда главно широколистни видове храсти и дървета , декоративни треви и перенни растения. Растенията са само контейнерно производство. Най-голям дял заемат широколистните храсти . Произвежданите видове са : Pyracantha , Ligustrum , Cotoneaster , Hibiscus , различни видове от р.Spiraea и др.

Партньори

7COLORS