cialis pas cher

logo-top

Зелени площи

Поддръжката на зелени площи представлява регулярно извършване на редица дейности с определена последователност, имащи за цел нормалното развитие на растенията и техния красив външен вид, отразяващ по най-добрия начин идеите на дизайнери и проектанти. С цел по-подробно описание на видовете дейности, зелените площи могат да се разделят на :

I. Тревни площи .

Нуждите от вода за тревата са много големи. Решаващо за естетическия вид на тревните площи е редовното поливане , равномерно и с достатъчно количество вода. Торенето на тревата с минерални торове през вегетационния сезон е абсолютно наложително за нейното добро състояние. Навременното и често косене е другият важен фактор , за да бъде тревната площ равномерна и без плевели .

ІІ. Храстови насаждения

Подрязването е най- важната операция, имаща за цел храстовата група да има оригинален естетически вид и форма. В зависимост от вида на растителния материал могат да се направят и сложни форми като „конуси”, „топки”, „вълни” и други. Други операции свързани с поддръжката на храсти е редовното прекопаване и наторяване през вегетационния сезон.

ІІІ. Поддръжка на дървесна растителност.

Основната операция е формиране на короната на дървото. Тази операция трябва да се извършва своевременно , защото след това е трудно да се постигне желаният ефект. Според вида на дървото формата на короната може да бъде кръгла, овална, конусовидна или друга и веднъж напрвена тя се поддържа по време на вегетацията Постоянното привързване и ориентиране на растението в желаната посока води до равномерно облистване и озеленяване на цялата конструкция. Задължително е третирането срещу болести и неприятели.

ІV. Площи с цветя.

Дейностите по поддръжката на цветните фигури са стандартни- окопаване, торене, третиране срещу болести и неприятели, като периодично се извършват резитби за постигане на равномерна цветна повърхност и удължаване периода на цъфтежа.

V. Растителен материал в съдове.

Основните грижи за растенията в съдове/дървета,храсти,цветя/ са редовното им поливане, почистване от плевели, декоративни резитби, торене и при необходимост третиране против болести и неприятели.

Партньори

7COLORS