cialis pas cher

logo-top

Паркостроителство - Водни ефекти

Водните площи и водните ефекти в съчетание с декоративна растителност оказват голямо значение за цялостното въздействие на композицията на околното пространство.

Водата е важен фактор , влияещ както върху растенията така и върху хората. Нейното присъствие е желателно във всяка градина. Независимо от композиционния стил , водната площ във всички случаи добринася за обогатяване на ландшафта. В градината през летните жеги тя е притегателен елемент за всички. Разположението на водната площ трябва да бъде добре осмислено и прецизно осъществено. Естественото вписване в цялостната композиция е много важно. Възможно е комбинирането на алпинеум или скален цветен кът с водопад и езеро в пейзажен стил , както и каскада от водни огледала в геометричен стил. Комбинирането на водната площ с поток или водопади , допринасят за динамика в градината , а огледалното езеро с водни лилии носи спокойствие и романтика. Завършеност на композицията придават ефектно осветление и различни аксесоари като мостчета , камъни във водата , различни декоративни пластики и паркова мебел.

Решението за изграждане на едно такова съоръжение трябва да бъде заявено на етап проектиране .Самото изграждане е свързано с разходи , които трябва да предвидите в бюджета си. Нашите проектанти ще ви помогнат да направите разчет на средствата си и ще съобразят проекта с по-нататъшната поддръжка. Това е другият важен момент , който трябва да осмислите преди да вземете решение и да се впуснете в това начинание, защото ако не сте готови да отделите необходимото за поддържането на водната площ , по-добре изобщо да не я правите. Създаването на този тип пространствено решение на градината е истинско предизвикателство. Въпреки трудностите , крайният ефект е наистина впечатляващ и носи много естетическа наслада и удовлетворение

Какво трябва да знаете преди да пристъпите към изпълнение на воден ефект. Размерите на водната площ зависят от зеленото пространство. Тя нетрябва да е прекалено малка , нито да преобладава изцяло. За дворно пространство около 300-400 м2 , водната площ трябва да бъде от 10-20м2. Подберете добре терена , като се спрете на възможно най-равното място. Необходими материали за една традиционна пейзажна водна площ са : полимерна форма за фонтани или фолио за фонтани , пясък ,естествени камъни , речна баластра , помпа за фонтани-съобразена с ефекта , който искате да постигнете, влаголюбиви и водни растения . Нашите специалисти ще ви дадат необходимите съвети и ще изберат оптималния модел помпа за вашето езеро. За да се получи ефектен водопад , трябва да се предвиди помпа със съответния дебит. Ако сте решили да имате водни лилии и рибки , помпата трябва да има пречистващи филтри-химични, механични и биологични. Водните лилии обичат спокойни води. Те трябва да се поставят възможно най-далеч от помпата.

При изграждане на водните площи ние работим с изключително висококачествените материали от марката OASE.


Партньори

7COLORS