cialis pas cher

logo-top

Паркостроителство - Поливни системи

Водата е жизнено важна за всяко едно растение.Неправилното поливане може да окаже негативно въздействие върху естетическия вид на растителността. Много често неправилното поливане е причина за загубата на ценни растителни видове. Изграждането на автоматизирана поливна система снижава риска от неправилно поливане , значително облекчава грижите за растителността , оптимизира разходните норми по поливането. При изграждането на поливна система следва да се спазват отделните етапи. Първоначално е необходимо изготвянето на проект , който се базира на изработен дендрологичен проект. След като са уточнени всички подробности по дендрологията се пристъпва към проектиране на поливната система. Това се прави с цел да се предвидят зоните с капково напояване и зоните с разпръсквачи. Важно е да се знаят видовете растения за да се съобрази напояването с техните специфични изисквания. Проектирането дава пълна яснота за видовете материали , които да включва системата , както и да се изготви най-оптималния вариант , който да отговаря на вашите потребности. Недопустимо е унифицирането на поливните системи , защото всяка градина има различни нужди и различни дадености. Важно условие е да се знаят параметрите на водоподаването , за да се предвидят необходимостта от помпи с различна мощност и резервоари с различен обем. Изграждането на поливна система е част от подготовката на терена. Изкопите за тръбите се правят преди растилането на плодородната почва. Размерите на тръбите се предвиждат в проекта и следва стриктно да се спазват. Местоположението на разпръсквачите и големината на дюзите също са предвидени в проекта и е важно да съответстват на предвидените. Капковото напояване се предвижда в зоните с храстова и цветна растителност. Обикновенно неговото поставяне е след засаждането на растенията. Направата на професионално разработена поливна система ви гарантира добър естетически вид на вашата градина. Изграждането на поливни системи извършваме с материали на Rain Bird

Партньори

7COLORS