cialis pas cher

logo-top

ПОКРИВНО ОЗЕЛЕНЯВАНЕ

Решението за създаване на една покривна градина , трябва да бъде заявено на ниво проектиране. Архитектът трябвя да съобрази с това цялостната концепция на сградата . Важен момент е и конструктивния проект , в който се взима под внимание товара на земната маса и растенията. На стари сгради могат да бъдат изградени покривни градини , но само след издаване на конструктивно становище за това.

След като са направени архитектурния и конструктивния проект се пристъпва към проектът по част Паркоустройство и благоустройство. Този проектът се изготвя от правоспособен ландшафтен архитект. На този етап се определя дизайнерското решение на покривната градина , взима се в предвид функцията , която ще изпълнява пространството , определят се отделните зони , видовете растения , настилки , паркова мебел и осветление.

Според това какви растения ще изполваме различаваме два типа покривно озеленяване: екстензивно и интензивно. Първия тип включва покривни градини , които не се ползват интензивно и достъпа до тях е ограничен.При тях вегетативния слой е тънък-около 20 см. Растенията в този случай са такива които не изискват редовно поддържане , издържат на слънчево греене и се поливат рядко , в много случаи само от атмосферните води - седуми , някои видове декоративни треви и юниперуси.Това озеленяване е по-скоро функционално отколкото предназначено да има декоративно въздействие.

По-голям интерес представляват покривните градини , които са с определено значение. Те могат да бъдат тераси на заведения , зони за социални контакти , кътове за отмора сред зеленина. При този случай озеленяването включва използване на дървета , храсти , сезонни и перенни растения. Почвеният пласт е с доста по-голяма дълбочина. За засаждане на дървета е необходим почвен пласт около 70-80 см. Много е важно проектът да се съгласува с инженер конструктора на сградата , за да се определят възможните места за засаждане на дървета.

Партньори

7COLORS