cialis pas cher

logo-top

Паркостроителство - Подготовка на терени

За да се изгради качествено озеленяване е неоходимо да се подготви много внимателно терена. Този процес включва различни дейности според различните обекти. Най-общо подготовката на терена започва с почистването на строителни отпадъци . При много замърсени терени се отнема повърхностен слой от 20-25 см. Следва насипване на плодородна почва , която ние доставяме от регламентирани източници. Важно е хранителния състав на почвата , механичната структура и чистота. За да сме сигурни в качествата на почвата , преди засаждане се прави третиране с хербицидни препарати , което предотвратява поникването на плевели. След това почвата се фрезова и се отнемат едрите частици. При тази дейност се оптимизира почвената структура , увеличава се нейната влагоемност и водопропускливост. Тези дейности са изключително важни . Поставянето на добра основа , гарантира успешното развитие на растителните видове. Не подценявайте качествата на почвата! Не всяка почва е подходяща за за вашата градина!
За да се получи красив тревен килим е необходимо идеално подравняване и уплътняване. Хумусния слой трябва да бъде с дебелина най-малко 25 см. за да се радвате на хубава трева дълги години напред. Важно е повата да не е прекалено глинеста или песъчлива . Ако почвата е с тъмен цвят , едри трудно разбиващи се буци , добавете промит речен пясък в съотношение 1:3 . Това ще подобри почвената структура и нежелателно задържане на прекалена влага. При засаждане на дърветата и храстите също трябва да се спазват определени изисквания. Дълбочината и ширината на посадъчните ями трябва да бъдат с 1/3 по-големи от размерите на кореновата бала.
Ако почвените пластове в дълбочина са много сухи , предварително наливаме достатъчно количество вода. Почвата с която засаждаме растителния материал е допълнително обогатена с хранителни вещества от органичен и неорганичен произход , с което осигуряваме хранителност за по-дълъг период от време и даваме най-добри условия зя приспособяване на растенията към новата им среда. Важно е да се познават нуждите на отделните видове растения. Според изискванията на съответните видове към ph на почвата добавяме и органичен торф с което се повишава киселинността на почвата. Всички тези мероприятия целят да съдадат благоприятни условия за развитие на вашата градина за дълги години напред.

Партньори

7COLORS