cialis pas cher

logo-top

Паркостроителство - Озеленяване

При изграждането на нашите обекти , работим със средноразмерни и едроразмерни растения . Посадъчните материали са контейнерно производство , което позволява целогодишно изпълнение на проекти. Това е важно условие за качеството на услугите , които вие получавате. Разликата между посадъчен материал контейнерно производство и такъв , който се вади от разсадника с открита коренова система е много голямо. В единия случай се запазва целостта на кореновата туфа , растението не се травмира и прихващането е 99%. Във вторият случай се наранява корена , при много случаи може да се прекъсне централния корен , което довежда до загуба на растителния материал. За това ние работим изключително много с контейнерни растения.Така снижаваме риска и ви гарантираме озеленяване на много високо ниво.

Фирма Ерика е вносител и производител на посадъчни материали от Италия , Полша и Холандия. Когато внасяме растителните видове ние се съобразяваме с нашите климатични условия. При изграждане на даден обект , правим оценка на микроклиматичните условия и съобразяваме растенията с това. Засаждането на дървета храсти и цветя се осъществява според трасировъчeн чертеж , изготвен към проекта. Изпълнението се прави с екип от специалисти в който участва и ландшафтния архитект. Това гарантира точното и прецизно изпълнение на проекта , както и проява на творчество и въображение на самия терен.

Засаждането на растителният материал се извършва при строго спазване на определените технологии. Така ние осигуряваме възможно най-добрите условия за прихващане на растенията.

ТЕХНОЛОГИЯ НА ЗАСАЖДАНЕ
1. Изкопаване на посадъчни ями с ? по-големи от кореновата бала.
2. Добавяне на хумусна почва смесена с хранителни препарати и субстрати за задържане на почвената влага
3. Поставяне на кореновата бала , като се следи кореновата шийка да е на едно ниво с терена.
4. Допълване на посадъчната яма с хумусна почва , която може да бъде с различно ph , в зависимост от изискванията на съответния растителен вид.
5. Уплътняване на почвата около корените на растението.
6. Направа на „чашка “ около новозасаденото растение за по-добро поливане.
7. Обилно поливане.

След засаждането на растенията се пристъпва към затревяване на предвидените площи. За хубав тревен килим , най-важно е да се осигури добра подготовка на терена. Засаждането на тревните семена се извършва на подравнена почва , като равномерно се разпръскват и леко се зариват с помоща на гребло на около 0.5-1 см. Следва валиране на почвата , което спомага за по-добрата спойка на семената с почвените частици. Обилното поливане е задължително условие за покълването на семената. То се прави внимателно чрез накрайник за дъждуване. Поливането трябва да е толкова често , че да не се допуска изсъхване на почвения субстрат. След поникване на семената честотата на поливането се намалява. Нормално е през лятото то да е ежедневно-рано сутрин или късно вечер. За създаването на тревни площи използваме тревни смеси , които избираме според условията на месторастене. За терени , които няма възможност да се поддържат достатъчно добре предлагаме тревни смески с детелина , която издържа на по-рядко поливане и косене. За представителни тревни площи използваме висококачествени тревни смеси , отличаващи се с финна структура и дълговечност.

Партньори

7COLORS