cialis pas cher

logo-top

Паркостроителство - Осветление

Несравнимо е въздействието на градината вечер. Тогава тя изглежда приказно , нереално...Градинското осветлени бива два типа-декоративно и функционално. Това разделение е условно разбира се , тъй като тези понятия често се преплитат благодарение на съвременните технологии. Основното правило тук е отново етапа на проектирането. За да бъде функционално и естетически добре издържано осветлението трябва да се предвиди на база на ландшафтния проект. В зависимост от вашите желания могат да се подчертаят отделни декоративни елементи. В зоните с по-интензивно натоварване , като кътовете за хранене и детска игра е необходимо да се предвиди достатъчна осветеност , като в различните случаи интензивността може да варира. Осветителните тела е задължително да се съобразят със стилистиката и дизайнерското решение на градината , за да въздействат хармонично със заобикалящата ни среда. Осветеността на различни части в градината може да включва отделни кътове в градината и различни растителни групи. Растенията се осветяват с насочващо осветление. В момента разнообразието е голямо и ние ви съветваме да подходите разумно по отношение на цветовото съчетание на светлинните композиции. Сигурно е , че ако изберете топла бяла светлина рискът от грешки е най-малък. Особенно ефектно е наземното осветление в градината. Съчетанието на плочопътеките с малки проблясващи лампи между камъните е особенно очарователно. Архитектурните елементи , водните площи и подходите следва да бъдат приоритетно осветени. Това може да стане с разнообразни осветителни тела , като за целта са разработени отделни дизайнерски линии. Когато избираме различни осветителни тела , като наземни , стенни или водни е необходимо да бъдат от една и съща дизайнерска линия.

Партньори

7COLORS