cialis pas cher

logo-top

Паркостроителство - Настилки

Те са важен композиционен и комуникативен елемент в зеленото пространсктво.Подбора на настилките е свързан както с дизайнерското решение , така и с изпълнението на определена функция. На първо място настилките се предвиждат в паркоустройствения проект. Така можем да определим вида и точното количество настилка. Според функционалността настилките биват усилени и такива за пешеходно движение. Усилените настилки са в зоните за автомобилен достъп. В зависимост от спецификата на натоварване има различни видове настилки . Общото при тях е поставянето на армировка в подложния бетон. Всичко зависи от това какви автомобили ще имат достъп. Понякога при обществените и търговски обекти е необходимо да се предвидят достъпи и за тежко товарни автомобили. В този случаи избягвайте плочираните настилки. Те са по- подходящи за пешеходните алеи и зоните с ниско натоварване , като например в частните жилищни сгради , където служат само за паркиране на леки автомобили. В последно време много популярни са паркорешетките, тъй като те предлагат тревно пространство за паркиране на автомобили. Тяхното използване следва да се ограничи само за паркинги с много ниско натоварване и със задължителна възможност за поливане. Това са подходящи решения за еднофамилни жилищни сгради или представителни офис сгради. Не препоръчваме и използването на бетоново-тревни тела. Бетонът повишава температурата си през летните месеци и тревата изгаря. Ефектът е отрицателен. Най-добре е когато имаме изолирани зони за паркиране , например с жив плет и широколистни дървета , които пазят сянка през летните месеци и достатъчно надеждна настилка.

За пешеходните пространства видовете декоративни настилки са в голямо разнообразие. Те могат да бъдат с естествени плочи , павета от естествен материал , комбинация от различни видове камъни и мозайки , оцветени бетонови плочи , клинкерни плочи и все по-популярният щампиран бетон. Общоприето правило е да се използват или само естествени или изкуствени материали. Използването на двата вида внася хаос и стилово несъответствие. Изкуствените настилки се използват при обществените и търговски обекти. Много добри решения дава щампирания бетон. Това е настилка , която може да отговори на различно стилово разнообразие и да осигури необходимата здравина.

Въздействието на настилките е определящо за добрият дизайн на парковото пространство. Изработването на пана и мозайки от различни видове материали- естествени камъни , керамика , метал , тухла и дърво придава художествена стойност на настилките . Една такава настилка създава настроение , носи естетическа наслада и се превръща в произведение на изкуството.

Партньори

7COLORS