cialis pas cher

logo-top

Паркостроителство - Архитектурни елементи

Те придават завършен вид на градината . Имат функционално и естетическо значение за оформяне на зеленото пространство. Малките архитектурни елементи могат да бъдат основен композиционен елемент за отделните части и зони в градината. Най-важното е те да бъдат подбрани така , че да съответстват на мащаба и стила на парковата среда. Най-добре се вписват в обстановката ако са изработени от естествени материали. Изработват се от дърво , камък , желязо и бетон.

Градинските мостчета се изграждат като елемент от водните площи. Те имат функционално значение и е най-добре да бъдат ситуирани в най-тясната част на водната площ. Подхождат повече на площи с пейзажен стил.

Павилионите се поставят на ключови места в градината. Те могат да бъдат естествен завършек на алея или пресечна точка на две алеи. Разположени на възвишения те предоставят различни гледки към околното пространство. Размерът им е различен и съобразен с функцията която ще изпълняват. В павилионите се разполагат различни мебели-маси , столове , пейки.

Перголите са паркови елементи , които се състоят от носещи колони и скара от дървени греди. Изработват се от дърво , желязо , бетон и камък-в носещите части. Почти винаги те се комбинират с увивни растения , а под тях се разполагат места за сядане.Този архитектурен елемент е най-често използван в парковата среда. Когато перголите са няколко ,те задължително трябва да са еднакви по стил и материали. Разположението им може да бъде навсякъде в градината , където искате да оформите кът за сядане.

Трейажите са скари от летви , предназначени да поддържат увивни растения. Могат да бъдат използвани като прегради или като пана по стените. С тях може лесно да скриете нежелана гледка или да създадете зелен фон за скулптура.

Чешмите са едни от най-често срещаните елементи във всяка градина. Според разположението си те биват стенни или свободно стоящи. В по-големите паркове се комбинират с места за сядане. Тъй като те са неизменен притегателен център , задължително се подчертават с декоративна растителнаст. Подходящи са плачещите форми на растенията и цветя. Могат да бъдат допълнени с декоративни вази и кашпи , като правилото е да бъдат изработени от един и същ материал.

Скулптурите са архитектурни елементи , които са център на композиционното решение на целия парк или на отделни части и зони. Те имат решаваща роля за художествено и пространствено оформление на зеленото пространство. Като произведения на изкуството те имат висока естетическа стойност. Тяхното въздействие се подсилва с подходяща растителност , която се разполага като фон за възприятие на обема. Скулптурите в градината нетрябва да доминират. Тук изключваме градините , които имат експозиционен характер.

Партньори

7COLORS