cialis pas cher

logo-top

Ландшафтен дизайн

Ландшафтното проектиране е изключително важен работен процес. При разработване на ландшафтния дизайн влагаме много талант и позитивна енергия , като създаваме красота , която да ви радва дълги години. В нашето забързано ежедневие , зеленото пространство е този ключов елемент , който ни носи вътрешна хармония и душевен мир. Съзерцанието на едно единствено зелено растение е способно да преодолее натрупаният стес и да възвърне вътрешното ни равновесие. Все повече хора отделят време и средства за създаването на свое зелено пространство. Все повече инвеститори се убеждават , че вложените средства в озеленяване се връщат многократно. За да бъде озеленяването професионално изпълнено и да донесе желания ефект задължително трябва да започне със създаване на паркоустройствен проект. Само така вие ще добиете реална представа за ситуирането на отделните зони , оптимално разположение на връзки и комуникации , композиционно разпределение на растителността.

Нашите първи срещи с вас започват с уточняване на вашите желания , изисквания и предпочитания. Съветите , които ще дадем през този работен етап ще ви помогнат да си изясните цялостната концепция на вашия ландшафтен дизайн. Понякога не винаги е възможно да се осъществят всички идеи , но когато нещата са добре осмислени вие може да имате една основа , която да претърпи по-нататъшно развитие. За това е важно да имате цялостно разработен и подробен проект. Това ще спести време и грешки при изпълнението на обекта. В проектирането участват ландшафтни архитекти с пълна проектанска правоспособност. Проектите се разработват на фаза технически проект и съдържат идейно решение , дендрологичен проект , трасировъчен чертеж и 3D визуализации. При нас получавате проект , който ще послужи не само за издаване на разрешение за строеж но и ще бъде напълно изпълним съобразен с вашите желания , дадености на терена и микроклиматични условия. 3D визуализациите от различни гледни точки , ще ви дадат най-пълна представа как би изглеждало вашето зелено пространство.

Партньори

7COLORS